Kako zapravo dečiji mozak uči?

with No Comments

Možda bi vam bilo korisno da saznate kako da unapredite učenje svog deteta?

Kako mi zapravo učimo, je nešto što ste se nekada verovatno zapitali. Kako mozak pamti, šta mu je potrebno da što bolje savlada nešto novo, obradi, zapamti?

Koncetracija, volja i upornost su ključni elementi u stvaranju uspeha kod učenja ali kako zaista proces učenja teče:

10% onoga što pročitamo mi uspemo da zapamtimo

20% onoga što čujemo, mi uspemo da zapamtimo

30% onoga što vidimo, mi zapamtimo

50% od onoga što čujemo i vidimo, mi uspemo da zapamtimo

70% kada diskutujemo mi pamtimo

80% delića inforamcija pamtimo kada proživimo

90% delića informacija zapamtimo kada UČIMO DRUGE

Dragi roditelji, koliko biste voleli da vaš mališan ima prilike da podučava drugu decu, da stiče i širi znanja? Da postane slobodniji u samopouzdaniji u odnosu na drugu decu?

U Šumskoj bajci stariji uče mlađe i tako produbljuju svoje znanje a mlađi brže napreduju jer žele da stignu starije 🙂 i  brže usvajaju nova pozitivna ponašanja i učenja. Naša iskustva su pokazala da je to fenomenalno za svu decu, da su različitih starosti u grupi (takozvana mešovita grupa) i da se prvo javlja empatija, želja da se pomogne a onda i učenje se produbljuje jer podučavaju jedni druge. Atmosfera je divna, takmičarski duh nije toliko prisutan kao kad su deca istog godišta u grupi, već se javlja želja i potreba da se brine i o drugome. Fotografije u nastavku su samo jedan od primera takve prakse kod nas u vrtiću.