PREDSTAVLJAMO VAM NAŠEG PEDIJATRA, DR. ZORANA VUJNOVIĆA

PREDSTAVLJAMO VAM NAŠEG PEDIJATRA, DR. ZORANA VUJNOVIĆA

with No Comments

Mr sc. dr Zoran Vujnović, specijalista pedijatar gastroenterolog

 

Naš stalni član tima je nekadašnji načelnik pedijatrije Doma zdravlja u Rakovici, Mr sc. dr Zorana Vujnović. Dr Zoran svakog meseca pregleda decu koja borave kod nas u vrtiću. On je doktor koji od srca radi sa decom i o kome roditelji pričaju samo najbolje.
O njegovoj kratkoj biografiji možete pročitati ovde:

Diplomirao je 1990. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 1996. godine magistrirao na Odseku za digestivni sistem. Specijalizaciju iz pedijatrije završio je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu. Tokom specijalizacije u Kliničkom centru Srbije završio je i obuku iz endoskopije i ultrazvučne dijagnostike abdomena. Šest godina je radio kao klinički lekar na Odeljenju za gastrointestinalne i nutritivne poremećaje Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, nakon čega je jedan period proveo na stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji („Royal free hospital“ u Londonu). Trenutno radi u DZ „Rakovica“, gde obavlja funkciju načelnika pedijatrije. UNICEF-ov je konsultant iz oblasti ishrane u pedijatriji i bio je glavni konsultant službe „Halo beba“. Član je Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, a u svojstvu autora i koautora objavio je više stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim medicinskim časopisima. Pored toga, piše i za časopis “Nutricija,” kao i za portal “Trudnoća i zdravlje”.

 

Srdačno,

Vaša Šumska bajka.