U Predškolskoj ustanovi „Šumska bajka“ se radi uz veliku količinu ljubavi, zabave i kreativnosti da bi  vašu decu naučili  pred polazak u školu ljudskim vrednostima, da prihvataju svoje okruženje, različitosti, da neguju drugarstvo i da uvek znaju da je svako od njih poseban i različit.

Vođeni smo uverenjem  da svako dete treba da se oseća bezbedno, posebno, voljeno i prihvaćeno i  zato pružamo znanje, iskustvo i bezrezervnu podršku, koji će im biti baza za dalji razvoj.

Dokazano je da deca koja su emocionalno pismena (prepoznaju svoje i tuđe emocije i reaguju u odnosu na njih)  i znaju da pomognu sebi i drugom u „nevolji“, imaju više upeha u životu u odnosu na one koji ne znaju da prepoznaju svoje i tuđe emocije i da reaguju u skladu sa njima i zbog toga imamo posebno koncipiran program kojim se razvija emocionalna inteligencija kod vaše dece.

Ono što je kod nas jedinstveno je naša deca REDOVNO BORAVIE U PRIRODI. Boravak u prirodi ima ogroman značaj za razvoj vaših mališana i više o tome možete naći u sektoru Ekološki program. Šuma koju ćemo koristiti kao učionicu je Miljakovačka šuma i nalazi se na pet metara od predškolske ustanove „Šumska bajka“.

Deca sve češće kreću u prvi razred osnovne škole sa DISLEKSIJOM i DISGRAFIJOM, sa poremećajem u pažnji i sa pogrešno naučenim držanjem olovke, pogrešnom tehnikom pisanja, koje učiteljice jako teško isprave ili u velikom broju slučajeva, ne isprave. To predstavlja frustraciju za dete (I roditelje) tokom školovanja, što zbog nemogućnosti da drži pravilno olovku što zbog nedostatka koncentracije i poteškoća u učenju i pisanju.

Iz tog razloga smo se odlučili da u predškolskoj ustanovi „Šumska bajka posvetimo dosta vremena kroz igru u pripremi za pisanje, u stvaranju zdravih navika kod vaše dece (lična higijena, ishrana, fizička aktivnost), jačanju koncentracije i samostalnosti. Razlog zašto smo u tome uspešni je taj da, pored Pravilnika o opštim osnovama predškolskog programa, u radu koristimo elemente programa :